top of page

Ny bestyrelse - ny format

Mange af jer har sikkert allerede læst det i sidste nyhedsbrev - idag har vi så endelig fået opdateret bestyrelses-sammensætningen online. Vores nye lille tre-(mands) bestyrelse er nu meget officiel.


Årets generalforsamling blev afholdt i sædvanlig rolige ånd og med høj entusiasme.

Igen i år var det en god anledning til at få svaret på gode relevante spørgsmål fra folk og modtage feedback på bestyrelsens arbejde.

Herudover blev der stemt for vedtægtsændringer, hvilket betyder at bestyrelsen fremadrettet er én tre-mands bestyrelse – bestående af kvinder.

Vi sagde tak til Steen og Dennis for deres arbejde og sagde velkommen til Cecilia, der herfra overtager Dennis’ kasserer post.Begrundelsen er følgende;

Da klubben blev stiftet for to år siden, blev vi enige om at forsøge os med en fem-mands bestyrelse. Siden 2014 er vi blevet klogere på hvorledes vi bedst kører det daglige bestyrelsesarbejde i en webbaseret klub. Bestyrelsesmøderne som afholdes online er ofte korte tilgengæld er de hyppige og omkostningsfrie.

Vi så gerne at det var muligt at samle flest mulige medlemmer omkring klubarbejdet, men er også åbne for at revurdere måden hvorpå det rent strukturelt planlægges. Dette betyder at vi I år har udarbejdet ovenstående indkomne forslag om at reducerer bestyrelsens størrelse fra en klassisk femmandsbestyrelse til en mindre tremands bestyrelse. Bestyrelsen oplever at der generelt er stor opbakning fra medlemmer samt netværk til klubbens arbejde. Mange af klubbens medlemmer arbejder frivilligt og uopfordret på at videreudvikle og vedligeholde klubbens tilstedeværelse, både i forhold til sponsorer og afholdelse af diverse arrangementer. Dette betyder overordnet set at bestyrelsens daglige opgaver bliver færre.


Du kan se den samlede bestyrelse på vores kontakt side her.


Mvh bestyrelsen

bottom of page