top of page

Konstruktivt møde med Færdselsstyrelsen

Nyt fra Motorhistorisk Samråd

ved Jørgen Kjær


Til medlemsklubberne i Motorhistorisk Samråd.

Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd ønsker et højt informationsniveau for medlemsklubberne med flere. Det har vi hidtil søgt at holde gennem blandt andet 4 årlige uddybende nyhedsbreve til alle medlemsklubber, gennem vores hjemmeside og Facebook samt et månedligt nyhedsbrev i klassikermagasinet VeteranPosten.Fremover vil vi også sende det månedlige nyhedsbrev, der bringes i VeteranPosten, til alle medlemsklubberne, der frit kan anvende det i klubblade, på hjemmeside eller Facebook.Nyhedsbrevene bliver sendt til de to kontaktpersoner der i dag står i vores kontaktdatabase. Har klubben et ønske om at jeres redaktør også kommer på listen over modtagere, bedes man sende navn og mailadresse til sekretariatet. Vi håber at dette vil være med til at opdatere medlemsklubberne om de mange aktiviteter og tiltag, som Motorhistorisk Samråd beskæftiger sig med. Det første af denne nye type nyhedsbrev til medlemsklubberne står her under.


Med venlig hilsen

Jørgen Kjær

Motorhistorisk Samråd


Læs resten af nyhedsbrevet fra MhS på linket her.


bottom of page