top of page

Resumé fra Int2020 arbejdsgruppe møde


Møde i arbejdsgruppen, d. 5. marts 2019.

Deltagere Jens Bro, SK Søren K. Pedersen, SK Henrik Solgaard, SK Thomas Knage, SKD Annika Brandt, SKD Poul Viggo Fischer, referent

Arbejdsgruppen fungerer konstruktivt og arbejder positivt hen i mod INTSAAB2020. Forårets træf forventes gennemført som annonceret i den fælles træfkalender. Der er ikke tilkommet nye aktiviteter siden sidst.

Der har været en smule forvirring omkring offentliggørelsen af referater mv på de respektive klubbers medier, men proceduren er nu rettet til. Arbejdsgruppen vil gøre sit bedste for at tilfredsstille medlemmerne i den samlede skare af SAAB-Venner. Det er ikke altid lige nemt, men vi gør vores bedste.

Flyeren til INTSAAB2020 er præsenteret i sin første version og alle tre klubber har givet input til forbedringer. Sponsorarbejdet forløber planmæssigt og det er foreslået, at vi forsøger at få OK og SHELL til at deltage med reklame/sponsorat for deres højoktanbenzin.

Der er kontakt til campingpladserne i Billund og Egtved, men herom senere. Et arrangement af denne størrelse kræver en vis adgang til økonomiske midler, hvilket vi arbejder på at finde en løsning til. SK og SKD er fælles om de økonomiske dispositioner. Arbejdsgruppen mødes på Vingsted forud for det næste møde i april, for at afklare behovet for plads i hallerne til INTSAAB2020.

Næste møde er berammet til d. 4. april 2019.

Venlig hilsen/Best regards Referent Poul Viggo Fischer +4540352206

bottom of page