top of page

Nyt fra MhS - Ny konstitueret formand

Til Motorhistorisk Samråds medlemsklubber 1. april 2016

Orientering fra Motorhistorisk Samråd

Motorhistorisk Samråds formand, Søren Jacobsen, besluttede i går at træde tilbage som formand. I forbindelse hermed udsendte han en orientering i bestyrelsens navn. Det var uheldigt, da bestyrelsen intet vidste herom. For et år siden havde MhS et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der blev oprettet en næstformandspost for at aflaste formanden, som i kortere eller længere perioder ikke havde mulighed for at varetage formandspostens arbejdsopgaver. Dette har umiddelbart ikke vist sig tilstrækkeligt og har desværre resulteret i, at presserende sager gang på gang er blevet udsat, til stor skade for MhS arbejde. Bestyrelsen og Søren Jacobsen er i bund og grund fuldt ud enige om, hvad vores fokus er, og en eventuel uenighed er alene grundet i udmøntningen af disse fokusområder. Men det betyder ikke, at arbejdet pludselig standser her. Det arbejde, som Søren har været med til at sætte i gang, og brugt megen energi på, bliver nu fortsat med andre kræfter. Målet er stadig det samme. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Søren Jacobsen for hans indsats som formand gennem de sidste 4 år. Næstformanden, Steen Rode-Møller, er indtil videre konstitueret som ny formand. Med venlig hilsen Bestyrelsen Motorhistorisk Samråd

bottom of page